ČSSD jasně dokazuje svými sliby, že podporuje korporátní fašismus

ČSSD jasně dokazuje svými sliby, že podporuje korporátní fašismus

Co se před volbami slibuje? Vyšší důchody. Vyšší příjmy. Nižší daně. Nižší odvody na sociální a zdravotní pojištění. A jak reálně nahlížejí na společnost ti co slibují? OSVČ jsou parazité a měli by být zaměstnáni.

Korporátní fašismus je prima. Myslet vlastní hlavou není vhodné. Hovořit otevřeně a svobodně je trestuhodné. Kritizovat politický establishment podkopává demokracii.

Co z toho vychází? Prostá věc, že politika není již o správě věcí veřejných, ale o těžbě lidských zdrojů, o kontrole, o manipulaci a o uspokojování penězi, majetkem a mocí.

Volby se neúprosně blíží a mentálně, psychicky i sociálně otupělá společnost lhostejně přihlíží tomu co se děje. Aby nedošlo k nejhoršímu, lze předpokládat, že jsou připravené scénáře, které vytvoří iluzi nové reality, ve které se společnost nebo její významná část, bude moci sjednotit a pár dalších let tupě zírat, čemu, respektive komu byla věnovaná jejich důvěra. Naposledy to byli hlavně pánové Sobotka a Babiš.