Ďalšie smutné správy zo Švédska. Utečenci sa sťažujú na vyhrážky smrťou a šikanu

Ďalšie smutné správy zo Švédska. Utečenci sa sťažujú na vyhrážky smrťou a šikanu


Tolerancia voči odlišnému náboženskému vyznaniu je jedným zo základných pilierov liberálneho Švédska. Ako však ukazuje prieskum spoločnosti Open Doors, moslimskí utečenci náboženskú toleranciu neuznávajú. Svojim kresťanským „kolegom“ robia zo života peklo.