Dane – príjmy zo zahraničia – I. časť

Ak pracujete v zahraničí, určovanie priznania (platenia) daní je veľmi zložité a individuálne. Závisí od zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia SR a jednotlivých krajín.
Zdroj príjmov v SR je vtedy, ak bola práca v SR fyzicky vykonávaná, t. j. daňovník sa v SR nachádzal, a to aspoň 183 dní.
Priznanie sa však dá podať aj vo viacerých krajinách. Napr. ak ste robili vo Veľkej Británii a dane tam aj priznali, pričom v SR ste nezarobili ani korunu, podľa daňového zákona sa môže stať, že ste povinní podať DP aj v SR.
Ak ste však daňový rezident v ktorejkoľvek inej krajine a v SR ste zarobili za celý minulý rok do 49 248 Sk, dane priznávať v SR nemusíte, no môže sa to oplatiť. Ak si totiž uplatníte zákonnú nezdaniteľnú časť 98 496 Sk, štát vám ešte peniaze dokonca vráti vo forme daňového preplatku.
Najlepšie je však kontaktovať priamo úrad a spýtať sa na povinnosť DP podať, podmienky každého daňovníka pracujúceho aj v zahraničí sú totiž individuálne, špecifické. Závisia od mnohých faktorov, ako napr. trvalý pobyt, miesto práce, pobyt rodinných príslušníkov atď.
Ak ste príjmy dosiahli v zahraničí a daň musíte priznať v SR, treba ich zdokladovať, či už potvrdením od zahraničného zamestnávateľa, výplatnými páskami alebo výpisom z účtu, rovnako ako treba zdokladovať aj všetky položky znižujúce základ dane (NČ na manželku, daňový bonus na dieťa či NČ v prípade sporenia).