Danko sa za správu k svojej rigoróznej práci komisii verejne poďakoval! Tu je jeho reakcia v plnom znení, stačili mu necelé dve minúty

Danko sa za správu k svojej rigoróznej práci komisii verejne poďakoval! Tu je jeho reakcia v plnom znení, stačili mu necelé dve minúty


Predseda parlamentu reagoval na rozhodnutie komisie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Loading…