Daňo, dostav sa na výsluch – volajú od kapitána R. Fica

Dňa 7.10.2014 nám zavolali z kriminálky – ďalšie trestné konanie je na svete. Tento raz pre údajne neoprávnene nakladanie s osobnými údajmi. GINN podporujú občania http://www.ginn.pro/podpora
————————-
Ďalšie trestné konanie proti novinárovi sa teda začalo… Kapitán Fica a chcel rýchlo vypočuť Martina Daňa vo veci podozrenia z neoprávneho nakladania s osobnými údajmi. Vraj telefonické predvolanie je rovnaké účinné ako písomné… Novinár M. Daňo (GINN) je podozrivý z toho, že zverenil tvár, dátum narodenia a bydlisko tajného príslušníka Úradu pre ochranu ústavných činiteľov
Pavla Dudáša, ktorý Daňa nezákonne zaistil s použitím donucovacích prostriedkov pri návšteve Prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Humennom.
Tu je sporné video:
————————-
Svedok sa predvoláva spravidla poštou v dostatočnom predstihu.
Nie je vylúčené ani predvolanie iným spôsobom, napr. e-mailom,
ak sa o tom svedok dozvie. Pojem „riadne predvolanie“ nie je
v Trestnom poriadku (TP) definovaný a možno teda vychádzať z
rámcových ustanovení TP, že o riadne predvolanie pôjde výlučne,
ak sa svedok z predvolania včas a zrozumiteľne dozvie
kedy, kam a v akej veci sa má dostaviť, pričom súčasťou
je aj poučenie o následkoch nedostavenia sa
(napr. predvedenie políciou, poriadková pokuta a pod.)
Za istých okolností predvolanie možno okrem doručenia
prostredníctvom pošty doručiť aj osobne OČTK (§ 65 TP)
————————-
GINN podporujú občania http://www.ginn.pro/podpora
————————-
Účinkujú: Pavol Dudáš, kapitán Richard Fica, Martin Daňo
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2014
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2013, 2014