Daňová kontrola – pripad A1 – 1. časť – cesta autom

Martin Daňo a www.dane.sk cestuje na daňový úrad na prerokovanie protokolu o daňovej kontrole, ktorá trvala takmer 3 roky. Stav je špecifický a ojedinelý, nakoľko daňovú kontrolu už takmer dva roky daňový úrad nie je schopný ukončiť pre procesné pochybenia svojich zamestnancov. Len samotné odvolacie konanie trvalo 8 mesiacov a rok sa preverovala predpojatosť zamestnancov správcu dane. Pri tomto konaní sa vyhotoví videozáznam. Pred príjazdom k správcovi dane uvádza do problematiky daňového konania, kde bude dnes prítomný. Základné informácie o daňovom konaní a telefonický kontakt so zamestnancom správcu dane.