Daňová kontrola – pripad A1 – 3. časť – vstup na daňový úrad

Martin Daňo, www.dane.sk, Smer.sk a GINN vstupuje na daňový úrad Bratislava I za účelom prerokovania protokolu o daňovej kontrolektorá trvala takmer 3 roky. Jedná sa o nezákonný stav – špecifický a ojedinelý, nakoľko daňovú kontrolu už takmer dva roky daňový úrad nie je schopný ukončiť pre procesné pochybenia svojich zamestnancov. Len samotné odvolacie konanie trvalo neuveriteľne dlho – 8 mesiacov a posledný rok rok sa preverovala predpojatosť zamestnancov správcu dane (čo bežne trvá maximálne 30 dní). Daňový kontrolór ani zamestnanec vlastnej ochrany nechce umožniť vstup s kamerou. Na filmovanie na daňovom úrade vraj treba povolenie od Prezidenta Finančnej správy. Toto tvrdenie je však nezmysel a vyžadovať súhlas prezidenta finančej správy nemá zákonné opodstatnenie.