Daňová kontrola – pripad A1 – 6. časť – prerokovanie

Prerokovávame protokol o daňovej kontrole. Daňová kontrola trvala takmer 3 roky. Protokol bol vyhotovený pred 2 rokmi – po tomto čase nastali okolnosti, ktoré správcovi dane znemožňovali protokol prerokovať, preto čakal 2 roky. Daňoví úradnici sa opäť pokúsil prerokovať protokoly o daňovej kontrole v Januári 2013. Túto špecifikú situáciu a mimoriadne neobvyklú sitáciu sme sa pokúsili zachytiť na kameru, čo sa nám po prelomení prvotného nesúhlasu nakoniec podarilo. Toto je záznam z hlavného konania.