Daňová kontrola – pripad A1 – 7. časť – identifikácia

Po namáhavaom úvode, kedy sme museli prekonať nesúhlas s vyhotovením videozáznamu z prerokovania protokolu o daňovej kontrole, dlhom spisovaní základnej zápisnice sme prešli na podstatnú časť a to je prerokovanie protokolu o daňovej kontrole.