Daňová kontrola – pripad A1 – 8. časť – odchod z úradu

V ďalšom konaní vyšlo najavo, že správca dane opäť chce porušiť zákon a preto nema význam v tomto pokračovať. Odchádzame z prerokovania protokolu o daňovej kontrole.