Daňová kontrola v priamom prenose 2

video pokračuje tuto http://www.youtube.com/watch?v=tFCzMeMqeDs
Záznam zo začatia konania o oboznámení s výsledkami kontroly. Daňovému subjektu bolo zmarené právo vyjadriť sa k výsledkom a konanie nebolo ukončené. Daňoví úradníci odmietli pokračovať v konaní ak bude zapnutá kamera a zavolali vlastnú ochranu a políciu. Ešte pred príchodom príslušníkov PZ bol Daňový subjekt napadnutý so snahou zbaviť ho kamery a vymazať vyhotovený záznam. Martin Daňo (zástupca Daňového subjektu) bol následne predvedený a políciu za účelom overenia jeho totožnosti o cca 11:20h a prepustený bol o 13:45h. Daňoví úradníci sú zamestnanci v štátnej službe a pracujú v priestoroch voľne dostupných verejnosti a daňovému subjektu. Preto musia strpieť vyhotovenie videozáznamu. Naviac daňový subjekt bol zastúpený novinárom z 99-denníka SMER.sk, ktorý na Slovensku začal vychádzať začiatkom tohto roka. Cieľom je odhalenie korupčného správania zamestnancov správcu dane a jeho vedenia, čoho následkom sú konania, ktoré majú daňový subjekt trestať tak, aby informácie, ktoré sa dozvedel a chystá sa zverejniť, neboli publikované. Občianske združenie Daňova reforma a spoločenský rozvoj pracuje na zlepšení podmienok vo verejnej a štátnej správe a odstráňovaniu priamej či nepriamej forme korupcie. Prípadom sa budeme ďalej zaoberať.