Daňové úrady vymáhaju nedoplatky neefektívne

Daňové úrady vymáhajú aj nedoplatky nepresahujúce niekoľko desiatok centov, pritom iba poštovné na vymoženie takéhoto dlhu (napr. zaslanie výzvy na úhradu) tvorí približne 1,47 EUR.