Daňoví úradníci čelia fyzickým útokom – požiadali o zvýšenú ochranu

Útoky na dańových úiradníkov sa nedejú zrejme bezdôvodne…