Demografická katastrofa Európy

Demografická katastrofa Európy

Neexistuje ani jedna európska (alebo západná, v tomto prípade) krajina s pozitívnou mierou pôrodnosti. To znamená, že existuje matematická istota, že európske národy zmiznú, ak nezmenia svoje správanie a nebudú mať viacej detí. To znamená, že bieli ľudia zmiznú, aj keď sa zastaví imigrácia, a preto ani východná Európa, ktorá nepovoľuje imigráciu, neprežije. Je jasné, že na zastavenie tohto stavu sú potrebné naliehavé opatrenia – viacej detí a úplné zastavenie nebielej imigrácie. Naše vládnuce elity vedia o týchto počtoch veľmi dobre, ale rozhodli sa zradiť nás a „vyriešiť“ problém ďalšou imigráciou. Majte na pamäti, že skutočná miera pôrodnosti Európaniek je v skutočnosti nižšia, lebo tu uvedené čísla zahrňujú mieru pôrodnosti moslimiek, černošiek, hinduistiek, cigánok a ostatných menšín žijúcich v Európe.

Čokoľvek pod 2,1 nestačí na udržanie populácie na stabilnej úrovni a vedie ku zmenšovaniu populácie. V prípade rasového miešania možno treba ešte vyššie čísla. Neeurópske krajiny, demografické skupiny alebo kontinenty sú pridané pre porovnanie. Úplná miera plodnosti zahrňuje aj úplnú mieru plodnosti u menšín, pokiaľ nie je uvedené inak.

Viac ako 2,1 – rastúca populácia
Rovných 2,1 – stabilná populácia
Menej ako 2,1 – zmenšujúca sa populácia

Úplná miera plodnosti podľa krajiny: 2015/2016

Štát Utah – 2,29 – štát s najvyššou mierou bielej pôrodnosti v USA (mormóni)
Argentína – 2,1
Írsko – 1,91
USA – 1,9 – len biele ženy z konzervatívnych štátov
Francúzsko – 1,89
Švédsko – 1,85
Austrália – 1,81
Spojené kráľovstvo – 1,8
Dánsko – 1,78
Rusko – 1,76
USA – 1,75 – len biele ženy
Gruzínsko – 1,73
Bielorusko – 1,72
Nórsko – 1,71
Lotyšsko – 1,7
Litva – 1,7
Belgicko – 1,68
Holandsko – 1,65
Česká republika – 1,62
Južná Afrika – 1,6 – len biele ženy
Európa – 1,6
USA – 1,6 – len biele ženy z liberálnych štátov
Estónsko – 1,58
Rumunsko – 1,58
Slovinsko – 1,57
Fínsko – 1,57
Rakúsko – 1,56
Bulharsko – 1,54
Ukrajina – 1,51
Švajčiarsko – 1,51
Nemecko – 1,5
Kanada – 1,5 – len biele ženy
Slovensko – 1,49
Maďarsko – 1,48
Srbsko – 1,48
Chorvátsko – 1,42
Poľsko – 1,35
Taliansko – 1,34
Španielsko – 1,33
Cyprus 1,32
Portugalsko 1,3
Grécko – 1,3

Svet – 2,5
Moslimovia – 3,1
Izraelskí Židia – 3,13
Izraelskí moslimovia – 3,32
Afrika – 4

A po tomto všetkom…

Feministky spanikárili kvôli snahám Talianska zvýšiť mieru pôrodnosti.

Talianska kampaň na zvýšenie plodnosti predčasne potratila po odpore feministiek.

„Hoci miera pôrodnosti v Taliansku je dosť pod úrovňou náhrady, radikálne feministky napadli kampaň na podporu žien k tomu, aby mali viacej detí, pričom ju porovnávajú s Mussoliniho fašistickou vládou.“

„Všetko to znie podobne ako fašistické slogany z 30-tych rokov, keď plagáty na múroch podnecovali ženy, aby dali vlasti viacej detí,“ píše Annalisa Coppolaro-Nowell v pondelkovom vydaní denníka Guardian.

„Mnohí nemôžu uveriť, že ministerka zahájila takú sexistickú, diskriminujúcu, anachronistickú kampaň v krajine, kde treba riešiť toľko iných naliehavých problémov,“ lamentuje.

Kampaň, duchovné dieťa Beatrice Lorenzinovej, talianskej ministerke zdravotníctva, sa pokúša riešiť upadajúcu mieru pôrodnosti v Taliansku zdôraznením „krásy“ rodičovstva a tiež ponúkaním stimulov za rodičovstvo.

Ministerka zdravotníctva nazvala nasledujúci 22. september národným „dňom plodnosti“, sprevádzaný sériou pohľadnicových reklám obhajujúcich, aby ľudia mali deti.

Feministky z toho nemajú nič a trvajú na tom, že „voľba“ a „reprodukčné zdravie“ sú vecami, ktoré by ministerka mala presadzovať, a nie mieru pôrodnosti.

Zdroj: nationalvanguard.org
Preklad: ::zet, www.protiprudu.org