Diabla len tak nezastavíš. Napriek zákazu očkovania hydiny v EÚ Brusel našiel spôsob ako tento zákaz obísť, keď “TO už nešlo dostať primo do ľudí”

Diabla len tak nezastavíš. Napriek zákazu očkovania hydiny v EÚ Brusel našiel spôsob ako tento zákaz obísť, keď “TO už nešlo dostať primo do ľudí”

Tiskový mluvčí Státní veterinarní správy Petr Majer, řekl, že v současné době je vakcinace proti ptačí chřipce zakázána: „V Evropské unii je v současné době vakcinace drůbeže proti ptačí chřipce zakázána. Všechny členské státy včetně ČR musí toto pravidlo dodržovat a taky je dodržují. Provedení vakcinace je možné pouze v legislativou přesně definovaných odůvodněných případech (výjimkách), mezi něž patří například chovatelsky významné genetické rezervy či vzácní ptáci v zoologických zahradách.“

Uvedl případovou studii, kdy významné hejno hus bylo očkováno: „Díky umožnění takové výjimky se například v loňském roce podařilo zachránit chovatelsky významné hejno českých hus na Novohradsku: SVS ukončila opatření v chovech genetických rezerv hus na Novohradsku – Státní veterinární správa (svscr.cz).“

I přes zákaz očkovat drůbež se podle Majera v Evropském parlamentu diskutuje o masovém očkovaní chovné drůbeže: „V současné době probíhá mezi veterinárními autoritami na půdě EU (a probíhala i v rámci nedávného předsednictví ČR) diskuse na toto téma. O možné vakcinaci drůbeže proti ptačí chřipce se nejen diskutuje, ale snahou a cílem je nalezení vhodného a jednotného přístupu, který by vakcinaci umožňoval a přitom byl bezpečný.“

To by znamenalo, že očkovací látky by byly vstřebávány lidmi, kteří by toto maso z drůbeže pozřely. Podle nově zjištěných informací EU už vydala nová pravidla, která umožňují obcházet zákaz očkovaní drůbeže.

Ředitel sekce veterinární Státní veterinární správy (SVS) Petr Šatrán řekl, že na úrovni EU se diskutovalo o vakcinaci proti ptačí chřipce. „V současné době jsou vakcíny na území EU registrovány a bylo přijato nařízení, které vakcinaci umožňuje v určitých případech,“ uvedl. Poukázal ale na to, že není přesně stanoveno, jak by se měla nákaza v případě vakcinace sledovat. Upozornil na to, že plošná vakcinace by výrazně omezila obchod se zvířaty a živočišnými produkty.

Doplnil, že EU bude muset téma případné vakcinace ještě dořešit. Případné očkování je podle něj jednou z možností, jak minimalizovat dopady nákazy, musí ale jít ruku v ruce s biologickou bezpečností chovů.

Šatrán také uvedl, že vakcinace u ptačí chřipky slouží k potlačení klinických příznaků. „Nikdy nezabrání přenosu infekce,“ řekl. Proto je podle něj problematické to, že infikovaní ptáci neuhynou a stále virus vylučují. Vakcinace pode něj není reálná u velkých chovů například brojlerů, protože jejich výkrm trvá asi měsíc a na vytvoření imunity proti nákaze je potřeba zhruba stejná doba.

V současné době probíhá vakcinace drůbeže v USA.

V EU již byly doladěny a schváleny plány vakcinace drůbeže

Koncem tohoto měsíce budou moci členské státy Evropské unie (EU) očkovat drůbež proti vysoce patogenní ptačí chřipce (HPAI) podle nově schválených předpisů.

Evropská komise (EK) během posledních dvou týdnů doladila v celé EU pravidla pro očkování zvířat proti „nejvíce zničujícím nemocem“. Vzhledem k rozsáhlým a významným škodám, které byly způsobeny v odvětví drůbeže v EU, se nová pravidla budou vztahovat na vysoce patogenní ptačí chřipku (HPAI).

U tohoto viru byla pravidla doladěna tak, aby usnadnila přesun drůbeže a produktů z nich do prostorů a oblastí, kde se provádí očkování, aniž by se zvýšilo riziko dalšího přenosu viru.

„Ve světle nejvážnější nákazy v nedávné historii v EU je boj proti ptačí chřipce na prvním místě našich priorit,“ uvedla evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová. „Tato ohniska způsobují obrovské škody tomuto zemědělskému sektoru a brzdí obchod.“

V současné době není v EU povoleno žádné očkování proti ptačí chřipce. Kyriakidesová však uvedla, že nová pravidla umožňují toto obejít a používat očkování k prevenci nebo kontrole šíření nemoci. Dále podle ní stanovily podmínky, které umožní přesun jak očkovaných zvířat, tak produktů z nich zpracovaných.

Nová pravidla, která vstoupila v platnost 12. března, jsou v souladu s mezinárodními standardy vypracovanými Světovou organizací pro zdraví zvířat (WOAH; dříve OIE).

Zatímco počet nových ohnisek u drůbeže oficiálně registrovaných vnitrostátními veterinárními orgány se nadále zpomaluje, nezdá se, že by tomu tak bylo u volně žijících ptáků. U těchto druhů se celkový počet ohnisek v regionu v letošním roce již blíží tisícům nakažených kusů.

Přehled situace HPAI v evropských hejnech drůbeže

V roce 2023 bylo dosud hlášeno 180 ohnisek v komerčních hejnech drůbeže. To je založeno na nejnovější aktualizaci Informačního systému EC’s Animal Disease Information System (vydanou 25. února).

Od začátku roku došlo k jednomu nebo více ohniskům v 15 zemích spadajících pod EC. To zahrnuje Turecko, kde bylo koncem února potvrzeno druhé ohnisko.

Na základě informací poskytnutých EC má nejvyšší počet ohnisek Francie (letos zatím 59), následuje Polsko (55). To představuje nárůst o 14 zemi, neboli devět ohnisek od předchozí aktualizace EC ze dne 12. února.

Za těmito dvěma národy následuje Česká republika s 18 ohnisky od začátku roku 2023, Německo s 13 a Maďarsko s 12. Každá z ostatních zemí má zatím celkem maximálně čtyři ohniska.

Za poslední dva týdny polský veterinární úřad potvrdil dalších 18 ohnisek v komerčních hejnech s pomocí WOAH. Přímo zasaženo bylo více než 196 000 kusů drůbeže.

Ve Francii poslední ohniska zasáhla celkem více než 706 000 kusů komerční drůbeže na deseti různých místech.

Podle ministerstva zemědělství bylo od 1. srpna loňského roku na pevninské Francii potvrzeno 312 ohnisek na farmách. Postižena byla hejna ve všech 12 regionech a ve 31 departementech. Nedávno zaznamenaly první případy nákazy za toto období departementy Essonne (region Île de France v severní Francii, poblíž Paříže) a Tarn-et-Garonne (Occitanie na jihu).

Maďarský veterinární úřad informoval WOAH o sedmi dalších ohniscích v jižním okresu Bacs-Kiskun. Ve třech německých státech byla na základě nejnovějších zpráv WOAH pozitivně testována čtyři komerční hejna drůbeže na virus HPAI.

V Belgii i ve Spojeném království (UK) byl novými případy postižen další obchodní prostor.

Po 12měsíční přestávce byla HPAI potvrzena na farmě ve Slovinsku.

U všech těchto ohnisek byla potvrzena přítomnost sérotypu viru H5N1 HPAI.

Nová ohniska zaznamenaná u ptáků chovaných v zajetí

K 25. únoru oznámilo 10 evropských zemí systému EC případy HPAI u „ptáků chovaných v zajetí“ od začátku roku 2022. Zahrnutá byla hejna domácí a zahradní drůbeže, stejně jako hejna chovaná v zoologických zahradách. Celkem jich je za dosavadní rok v regionu 65 nakažených.

Od začátku ledna bylo postiženo 24 chovatelských prostorů v Německu, 23 ve Francii a šest v Belgii. Každá z dalších sedmi zemí nezaznamenala více než čtyři ohniska v této kategorii.

Do systému ES se nehlásí případy Spojeného království (kromě Severního Irska). V první polovině února byly případy detekovány u tří hejn na dvorcích v různých částech země. Ty byly umístěny v Anglii, Walesu a Skotsku.

919 ohnisek volně žijících ptáků v Evropě

V letošním roce již 22 evropských států (k 25. únoru) zaregistrovalo prostřednictvím systému ES celkem 919 ohnisek HPAI.

Patří mezi ně i první případ ohniska v Lucembursku zaznamenaný v tomto roce.

Německo s 252 ohnisky v této kategorii potvrdilo nejvíce ohnisek. To je o 107 více než v předchozí zprávě EC z 12. února. Francie má nyní za rok celkem 141, následuje Belgie se 119. Rakousko a Nizozemsko mají 75. Každá z ostatních zemí hlásících ohniska má v letošním roce zatím celkem 1 – 48 ohnisek.

AUTOR: Jackie Linden, ZDROJ, Preklad: Martin Kirschner

* prevzaté

prihláste sa do nášho kanála na TELEGRAMe: https://t.me/spolokarchaozLoading…