Dnešní moderní nevýchova produkuje dětské zrůdy

Dnešní moderní nevýchova produkuje dětské zrůdy

Opravdu nechci nikomu kecat do výchovy. Je to každého věc a odpovědnost. Ale měli by si ti lidé uvědomit, že svoboda jednoho není bezbřehá a ty svobody nesmí být na úkor ostatních.

Dětská agresivita

Základním prvkem výchovy by měla být nesobeckost, zatím povětšinou vidím, pod pláštíkem svobody a volnosti, výchovu k absolutnímu sobectví. Ve stylu: „Dítě, ty můžeš vše a všichni ti musí uhnout, musí tě respektovat a musí tě tolerovat. Tvoje potřeba a smyšlenka je nadřazená čemukoliv.“

A to je myslím špatně. Výchova by měla klást naopak důraz na respektování jiných. Snažit se jim neznepříjemňovat život, nestěžovat podmínky a nedělat si z nich fackovací panáky a prakticky otroky. To neznamená všem a všude uhnout, ale už jen to hloupé uvolnění místa v šalině. Já jsem za mládí a ani nyní prakticky neseděl, protože se vždy našel někdo, kdo to místo potřeboval více než já. Dnes? Ne že bych se o nějaké místo dral, ale když vidím tu absolutní neúctu k jiným, to majetnické přivlastňování veřejného prostoru bez špetky empatie a úcty k druhým, je mi úplně smutno.

Třeba, písečná pláž a máte tam roztaženou deku. Všude spousta místa na obejití a stejně vám prostředkem projde dítě a otře si písek z nohou do vaší deky. Říkáte si, je to ještě dítě… ale oni ani rodiče nezareagují… a když to udělá podruhé, potřetí a vy už chytnete psotník, najednou je tu rodič obranář. Potřeboval by na prdel stejně jako jeho ratolest.
polados-prepravujeme-vas-byznys