Dokument Traditionis custodes, vydaný pápežom Františkom, priniesol rozdelenie, nie jednotu –

Dokument Traditionis custodes, vydaný pápežom Františkom, priniesol rozdelenie, nie jednotu –

10. júla 2024  


Krátke správy

Portál National Catholic Register priniesol v pondelok pri príležitosti 3. výročia publikovania mottu proprio Traditionis custodes, ktoré do slávenia tradičných latinských sv. omší prinieslo značné obmedzenia, zaujímavé zhrnutie jeho „účinkov“. Podľa autora článku Larryho Chappa, ktorý podľa vlastných slov latinské omše nenavštevuje, bolo motu proprio Traditionis custodes zlyhaním, ktoré vyvolalo len ďalšie rozdelenie.

Článok nesie názov „Traditionis custodes“ po 3 rokoch: Motu proprio pápeža Františka o latinskej omši vyvolalo rozdelenie, nie jednotu“.

Tento text pápeža Františka, ktorý mal priniesť istý pokoj do liturgických vojen tým, žeby zvýšil liturgickú homogenizáciu okolo omše Pavla VI., je zlyhaním,“ píše o Traditionis custodes Chapp. Podľa jeho názoru za popularitou tradičných latinských sv. omší stojí do značnej miery aj nepopularita omše Pavla VI. medzi katolíkmi, ktorí pravidelne chodia do kostola. „A krok obmedziť latinskú sv. omšu nezmenil nič na tejto pevne danej skutočnosti, zvlášť v tom svetle, že Vatikán neurobil v tom čase nič, aby zreformoval novú liturgiu,“ uvádza ďalej autor.

Ilustračný obrázok, zdroj: youtube Gregorian Chants + Latin Mass

Článok priznáva, že „popularita tradičnej latinskej sv. omše môže byť priamo spätá s jej dôrazom na zbožnosť, transcendentnosť a nadprirodzenú vertikálnosť“. Tieto vlastnosti by mali byť pritom prítomné v každej sv. omši, no v Novus ordo missae väčšinou absentujú. Ak je však aj omša Pavla VI. občas slávená s dôrazom na tieto duchovné aspekty, je „takmer vždy úspešná“, dočítame sa ďalej. National Catholic Register preto pokračuje:

Ak boli ciele Traditionis custodes primárne pastoračné a nie represívne, dokument je zlyhaním, keďže žiadnym spôsobom nedokázal odpovedať na túto hlbokú túžbu po tradícii a zbožnosti, po ktorej volá toľko katolíkov. A keďže ignoroval potreby a priania veriacich, vytvoril veľký priestor na otvorené nepriateľstvo voči Vatikánu. Toto je pochopiteľné, keďže text bol vyhlásený bez akéhokoľvek pastoračného sprevádzania dotknutých skupín alebo bez pocitu, žeby ich liturgické preferencie mali akýkoľvek význam.“

Podľa National Catholic Register boli tradiční katolíci „jednoducho opustení týmto pontifikátom a následne očierňovaní“ s tým, že sú to „spiatočníci“, a následne boli „vytlačení na cirkevnú perifériu“. Autor upozorňuje, že od vydania dokumentu nastalo všadeprítomné perzekvovanie starých sv. omší napriek tomu, že mnohí biskupi im boli naklonení, čo bolo v zjavnom rozpore s takzvanou „synodálnou Cirkvou“. „Kde je episkopálna kolegialita?“ pýta sa autor a pokračuje:

Toto je centralizovaná rímska autorita v extrémoch a tým pádom Traditionis custodes spochybňuje úprimnosť celého synodálneho procesu.“

Chapp si myslí, že motu proprio Summorum pontificum Benedikta XVI., ktoré umožňovalo rozšírené a slobodné slávenie tradičnej sv. omše, skutočne stavalo mosty. „Naopak, tento pontifikát sa javí, že chce spáliť tento konkrétny most, kým buduje iné mosty k odlišným skupinám. O aké skupiny ide, to azda netreba príliš rozoberať.

Aj z týchto znamení badať, že „Vatikán je dnes ďaleko viac zaneprázdnený tradicionalistickými kruhmi ako problémami v rámci progresivistických katolíckych farností a diecéz“. Je tu celkom zjavný „dvojaký meter“, ktorý je o to problematickejší, o čo viac sa liberálne farnosti vzďaľujú od katolíckeho učenia.

Netvrdím, že pápež František súhlasí s týmito ľuďmi (progresívcami) vo všetkom,“ píše ďalej Chapp, „pretože zjavne nesúhlasí. Ale rovnako tak je zjavne oveľa ústretovejší k nim, ako k tým zo svojho stáda, ktorí iba hľadajú viac liturgickej posvätnosti a zdravého rozumu v liturgii.“

Autor rovnako tak nesúhlasí s rozšíreným názorom, že tradiční veriaci sú nejakí radikáli. Sú to podľa neho „jednoducho oddaní katolíci, ktorí len hľadajú bezpečný priestor od pornografiou presýtenej kultúry, kde by mohli vychovať svoje deti“.

Existujú milióny zbožných a hlboko zdravých katolíkov, ktorí starú sv. omšu milujú. Nevidím dôvod, prečo by ich pastoračná Cirkev, ktorá vyhľadáva periférie, chcela odcudziť a odstrčiť. Preto si myslím, že motu proprio Summorum pontificum bolo pastoračne citlivé a múdre. A myslím si, že motu proprio Traditionis custodes je pastoračne necitlivé a nemúdre, teraz aj vtedy, keď bolo prvýkrát publikované pred tromi rokmi,“ zakončuje svoj článok na National Catholic Register Larry Chapp.

MG

Zdroj: National Catholic Register, titulný ilustračný obrázok, zdroj – youtube Gregorian Chants + Latin Mass

PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 €
10 €
20 €
50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)