DOLINKOVCI SA ZBLÁZNILI ​​​Inštitút zdravotných analýz (IZA) je nezávislým anal…

DOLINKOVCI SA ZBLÁZNILI ​​​Inštitút zdravotných analýz (IZA) je nezávislým anal…

🛎 DOLINKOVCI SA ZBLÁZNILI ​​​Inštitút zdravotných analýz (IZA) je nezávislým analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR v riadiacej pôsobnosti ministra zdravotníctva, teda ministerky Dolinkovej. Podieľa sa na strategických rozhodnutiach ministerstva, tvorbe podkladov pre dátovo podložené rozhodnutia v zdravotníctve a dohliada na zvyšovanie efektivity a kvality v zdravotníctve. 🙏 Dnes vyšla od IZA táto analýza : Očkovanie covid vakcínou chráni pred infarktom. Čo sa dá na toto povedať?