Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 15.4.2019

Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 15.4.2019

Záznam relácie Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom z 15.4.2019

Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 15.4.2019

1. Agentúrky aktuálne 2. sPrávne reči o sPrávnych veciach s Juditou L. a) História EÚ a jej počiatky b) Počiatky Veľkej Británie v EÚ a jej terajší brexit/nebrexit
Loading…