Dopoludnie na Infovojne s Adrianom 6.12.2018

Dopoludnie na Infovojne s Adrianom 6.12.2018Iba audio: http://www.infovojna.sk/prehravac/?id=3467 1. Agentúrky aktuálne 2. a) Zdravotné ohrozenia vyplývajúce z migrácie, ohrozenie populácie Slovenska.
Loading…