Dospievanie Alojza Hlinu – dokumentárny film o privedení jedného poslanca k pravde.

Genocída.

Článok 2. Konvencie o genocíde prijatej dňa 9 December 1948, prijatej ako „General Assembly Resolution 260“,
definuje genocídu ako :

Bod — C.úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzickú ničenia v celku alebo čiastočne;

Článok 3 definuje zločiny, ktoré môžu byť potrestaní podľa tohto dohovoru:
(A) genocídu; (B) spolčenia sa na spáchanie genocídy; C. priame a verejné podnecovanie k spáchaniu genocídy (D) Pokus o spáchanie genocídy (E) spoluúčasť na genocíde.
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Genocide