Duchovné spájanie sa s prírodou

Duchovné spájanie sa s prírodou

Hoci sme ako ľudské bytosti neprestali byť súčasťou prírody, uprostred technologickej civilizácie často trpíme na odlúčenosť od nej. Prejaviť sa to môže negatívne na našom fyzickom zdraví i psychike. Časté pobyty v prírode sú pochopiteľne na prospech veci. Dá sa však ísť aj o stupienok hlbšie a vnímať prírodu ako posvätný priestor (z prírodne duchovného pohľadu) alebo ako Božie stvorenie (z pohľadu kresťanského).