Eduard Chmelár a jeho prebudenie do ozajstného sveta!

Dokumentárny film o historickom prebudený Eduarda Chmelára do ozajstného sveta nevyhnutnosti revolúcie!
http://www.rudovasky.com
Tu je celí Chmelárov článok ktorí som čítal.
„Na celom tomto parlamentnom divadle je tragikomické najmä to, že väčšina novinárov, ale aj obyčajných ľudí nechápe podstatu problému a sústreďuje sa len na dymové clony celej hry. Fandíme politikom ako futbalovému mužstvu. Fico je zlodej pre prívržencov opozície, Figeľ je zlodej pre prívržencov Smeru. Je to hlúpe, lebo oligarchia nevládne prostredníctvom volebných cyklov. Politici sú len komparz a voliči sú diváci. Oligarchovia sú dnes už takí mocní, že im zásadnejším spôsobom neublíži nejaký zákon, lebo vždy si dokážu presadiť, aby ich neohrozil (korupciou, vydieraním, akokoľvek). V takomto systéme moc oligarchie nezlomia voľby. Najprv treba študovať moc, pochopiť ako funguje, pomenovať veci pravým menom, lebo žijeme dobu, v ktorej hovoriť pravdu je revolučným činom. Byť netrpezlivým sa nevypláca, lebo nič nie je horšie ako postupovať neuvážene, vzbudiť v ľuďoch vášne a vzápätí zničiť ich nádej. Zásadné zmeny si vyžadujú odborne pripravených a morálne pevných ľudí. No ak niečo neurobíme, ak sa nezačneme organizovať a riešiť podstatu, potom je Ukrajina predobrazom toho, čo môže čakať celú Európu: rozbité krajiny s nefunkčnými štátmi, v ktorých majú moc oligarchovia panujúci v regiónoch ako feudáli. Poviem niečo, čo sa nebude mnohým páčiť a vlastne sa to nepáči ani mne: čím viac rozumiem tomuto systému, tým mi je jasnejšie, že sa nedá zreformovať, že svojvôľa oligarchie sa dá zlomiť iba revolúciou. Tak, aby demokracia bola opäť funkčná, aby hodnoty slobody, rovnosti a bratstva ľudí mali opäť zmysel. Podmienky na ňu ešte nie sú, ale dozrievajú. Našťastie pre oligarchiu, ľudia sú ešte apatickí. No keď pretečie ich trpezlivosť, nebude to nič príjemné…“
Eduard Chmelár