EEI sposplatní parkovanie už aj v Michalovciach! Vôľa ľudu politikov nezaujíma.

V utorok 25.10.2016 sa uskutočnilo rokovanie mestského zastupiiteľstva v Michalovciach, kde poslanci ako 14. bod prerokovali platnú petíciu obyvateľov Michaloviec proti spoplateneniu parkovania a zavedenia parkovacích zón v meste.
Spoločný zámer firmy a mesta predstavil nedávno primátor poslancom na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo zobralo túto informáciu o ponuke na spoluprácu so spoločnosťou EEI, s. r. o., na vedomie a splnomocnilo primátora rokovať o vytvorení spoločného podniku na realizáciu parkovania v meste. Zahorčák dodal, že toto uznesenie zatiaľ mesto k ničomu nezväzuje. „V podstate je to informácia o tom, že aj takýmto spôsobom je možné riešiť a splnomocniť primátora mesta na to, aby rokoval s touto spoločnosťou. Môžeme sa posunúť ďalej, môžeme povedať áno či nie. Ja si to predstavujem tak, že na niektorom zastupiteľstve, či už najbližšom, alebo niektorom ďalšom by sa predniesol takýto návrh, kde poslanci budú môcť hlasovaním povedať, či mesto do takej spoločnosti vstupuje, za tých a tých konkrétnych podmienok,“ vysvetlil primátor. Nakoniec sa dohdli tak, že spoločná firma, ktorá bude prevádzkovať parkovací systém bude zložená z dvoch spoločníkov: Mesto Michalovce bude mať 34% a 66% spoločnosť EEI, pričom Mesto to bude stáť 8500 EUR a EEI vstúpi investíciou 600 tisíc. EUR. Na novinárske otázky, z čoho sa 600 tis. EUR skladá však nikto nevie odpovedať. Politici ani zástupcovia pochybnej spoločnosti nevedia odpovedať ani na ďalšie otázky týkajúce sa financovanie a celkovej koncepcie parkovania a vôľu občanov, ktorú vyjadrili v petícii akceptujú iba formálne. „Petíciu proti plánovanej koncepcii parkovania v meste Michalovce“ doručili na mestský úrad 31.8.2016. Obsahuje 309 hárkov s 3068 podpismi. Z 3 068 podpisov je 2 209 z mesta Michalovce, 661 z okresu.
Následne bola doplnená 3 hárkami s 23 podpismi, z toho 7 z mesta Michalovce, 10 z okresu Michalovce a 6 mimo okresu Michalovce.
Obsahom je žiadosť, aby sa zavedenie pakovacích zón s plateným parkovaním obmedzilo výhradne na centrum mesta Michalovce tak, aby boli pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste vytvorené úseky s vyhradeným rezidenčným parkovaním, ostatné časti mesta neboli spoplatnené. Ďalej v petícii žiadajú, aby správu parkovísk vykonávalo mesto Michalovce, alebo ním zriadená príspevková alebo rozpočtová organizácia. „Vyhláste miestne referendum o tejto otázke,“ vyzvali poslancov petičiari.
„Nie je to protest, je to vyjadrenie názoru minimálne tých 3 600 ľudí, ktorí podpísali petíciu v Michalovciach, ale aj Košičanov, kde bolo 17 000 podpisov, že táto koncepcia spoločného podniku je zlá,“ uviedol Patrik Magdoško z Občianskej iniciatívy Zemplína s tým, že zastupiteľstvo bez výberového konania a bez akejkoľvek diskusie schválilo vstup do spoločného podniku s EEI, kde bude mať mesto len 34-percentný podiel.
—-
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Miesto: Michalovce
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979, parkovanie, EEI, parking, sposplatenie, platenie, obyvatelia, petícia
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2016
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia