Ekonomická demokracia 14.03.2017 Téma:Venezuela – čo sa to tam stalo?

https://www.uloz.to/!MU7m2BY1XGPv/
Ekonomická demokracia 56
13:30 – 15:00 (14.03.2017)
s hosťom Dominikou Dinušovou
Téma:Venezuela – čo sa to tam stalo?
Bolívarská republika Venezuela (oficiálny názov krajiny na severe juhoamerického kontinentu v tropickom pásme) sa po zvolení Huga Chavéza za prezidenta v r.1998 vydala na cestu budovania latinskoamerického typu socializmu. O.i. vytvorila Ministerstvo ľudovej ekonómie MINEP, podmienky pre fungovanie družstiev upravuje Zákon o družstvách a podľa tohto zákona sú družstvá považované za prostriedok ekonomickej demokratickej participácie, stratégia bola založená na výrobných jednotkách podporovaných štátom a riadených samotnými zamestnancami. Do konca 2007 bolo vyškolených 800 tisíc ľudí a bolo založených 10 122 malých a stredných družstevných podnikov. Toľko z článku „Inšpirácie socializmom niektorých krajín L.Ameriky“D.Dinušovej.Venezuela mala v 2016 počet obyvateľov 31,7 mil obyvateľov. Prezident. H.Chavéz v roku 2013 zomrel. Jeho nástupca N.Maduro od 14.4.2013 zostal na rovnakej ceste, ale už nie je úspešný. Pre nepokoje hlavne mestského obyvateľstva Venezuely bol vyhlásený v 2016 výnimočný stav a mainstreamové médiá píšu o venezuelskom hlade. Čo sa teda tam stalo?
Budem hľadať odpovede a prizval som si autorku článku Dominiku Dinušovú k tej časti pôvodného rozvoja družstevného sektora za vlády H.Chavéza.
reláciou sprevádza Peter Zajac Vanka
https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/ekonomicka-demokracia-56-2017-03-14-venezuela-co-sa-to-tam-stalo