Epidemie HIV na Ukrajině se šíří: Jedno procento obyvatel Dněpropetrovska má AIDS. Nebezpečí i pro nás. Junta si staví umělé ostrovy na Dněpru. Také za naše peníze, které jí Fiala rozdává plnými hrstmi. Tuší konec, kradou jako šílení

Epidemie HIV na Ukrajině se šíří: Jedno procento obyvatel Dněpropetrovska má AIDS. Nebezpečí i pro nás. Junta si staví umělé ostrovy na Dněpru. Také za naše peníze, které jí Fiala rozdává plnými hrstmi. Tuší konec, kradou jako šílení


má zprávy o rychle se šířícím onemocnění HIV na Ukrajině, což má bezprostřední význam pro exploataci této smrtelné choroby u nás, a přináší další informace o brutálním rozkrádání peněz z vojenské pomoci, za které si vládní kyjevské elity budují luxusní sídla a umělé ostrovy