EU nám hrozí soudním řízením, ale imigranti se hrnou do Evropy přes Itálii…Viktora Orbána pokládám dlouhodobě za nejlepšího evropského státníka současnosti.  Jak vidíte budoucnost Visegrádské čtyřky??

EU nám hrozí soudním řízením, ale imigranti se hrnou do Evropy přes Itálii…Viktora Orbána pokládám dlouhodobě za nejlepšího evropského státníka současnosti. Jak vidíte budoucnost Visegrádské čtyřky??

2.8. 2017   PL
A.Valenta,Institut V.Klause,rozhovor
Viktora Orbána pokládám dlouhodobě za nejlepšího evropského státníka současnosti. Jeho projevy jsou výsostným hlasem zdravého rozumu, který zešílevší západní liberální elity zběsile likvidují. Je nepochybně nejvíce nenáviděným politikem v Bruselu a dalších západních městech, což jen dokládá správnost jeho postojů. Visegrádskou čtyřku svorně nenávidí všichni eurofanatici, ale skeptičtí vůči jejím možnostem jsou i mnozí jiní.

 Jistě si nelze možnosti spolupráce V4 idealizovat, ale to přece platí skoro o všech paktech a dohodách, které se uzavíraly ne proto, že by jejich účastníci k sobě zahořeli láskou, ale kvůli společným zájmům. Typickým příkladem je pakt NATO, který vznikl na obranu proti komunismu, i když například jeho členové, Turci a Řekové, jsou znepřáteleni.
Tmelem V4 se musí stát obrana střední Evropy před agresivitou Západu, který vůči postkomunistické střední Evropě vždy postupoval tvrdě mocensky na bázi svých vlastních zájmů. Na podzim 2015 pak tou neuvěřitelnou nestoudností v podobě migrantských kvót Západ zaujal vůči střední Evropě postoj, pro který nemám jiné pojmenování než projev nepřátelství a nepřímé agrese. Věřím, že voliči nejen v Maďarsku a Polsku, ale i u nás a na Slovensku nedopustí, aby se k moci dostali zrádci národních zájmů, kteří by v této věci šli na ruku poislámštělému, dekadentnímu a politickou korektností zotročenému Západu.
EU nám hrozí soudním řízením, ale imigranti se hrnou do Evropy přes Itálii. Téměř každý den přicházejí zprávy o kriminalitě imigrantů v evropských městech. Co dělat?
Trestní řízení zpupných bruselských byrokratů samozřejmě ignorovat, případné pokuty samozřejmě neplatit, imigranty do země za žádnou cenu nepouštět. To je zásadní politická otázka dneška a já doufám, že před volbami bude muset každá politická strana bez vytáček sdělit, jak by se vůči brutálnímu nátlaku EU a Německa ohledně migrantů zachovala, pokud by měla vládní odpovědnost.
Itálie je ve stádiu rozkladu. Je to tragický příklad státu, jehož suverenita, sebevědomí (které ostatně nebylo nikdy velké) a obranyschopnost byly totálně rozvráceny Evropskou unií. Výsledky vidíme dnes a denně. 60milionový bohatý stát, který je vybaven 2 letadlovými loďmi, 4 torpédoborci, 15 protiponorkovými fregatami, 4 korvetami, 7 ponorkami a desítkami dalších menších vojenských plavidel, dále zhruba 200 vojenských letadel a asi 50 vrtulníky, není schopen se vypořádat s gumovými čluny pašeráků migrantů a loděmi zejména německých neziskovek, které s pašeráky při importu černochů do Evropy spolupracují.
Je to neuvěřitelně odporné otrokářství a především tragický obraz zhrouceného státu jménem Itálie. Jedna středně velká vojenská operace by stačila a veškerý dovoz migrantů by za den dva skončil. Neumím si představit, že nějaký Ital může ještě cítit cokoli alespoň vzdáleně se podobajícího hrdosti na svůj stát při pohledu na to nevýslovně ubohé počínání jeho politiků a úředníků, kteří místo obrany země a jejích obyvatel škemrají o pomoc po celé Evropě.