Eurasie: Utopie nebo šance pro budoucnost? Prohnilému Západu navzdory. Kam zmizela vrstva vládců? Rusko proti Antikristu. Soumrak ideologií a filosofie konce. Každá civilizace má svoji cestu

Eurasie: Utopie nebo šance pro budoucnost? Prohnilému Západu navzdory. Kam zmizela vrstva vládců? Rusko proti Antikristu. Soumrak ideologií a filosofie konce. Každá civilizace má svoji cestu


nás s využitím textu Anastázie Kovaljevy blíže seznámí s ideou eurasianismu, která je odpovědí na dlouhodobý úpadek Západu a ukazuje jeden ze směrů, kam by se mohla dále ubírat naše civilizace