Eurovoľby 2014 majú veľký problém. Kto zmaril právo občanov na kontrolu priebehu volieb?

Vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014 kandiduje 29 strán a 333 kandidátov. Každá strana má právo dozerať na priebeh a regulérnosť volieb a to tak, že do každej okrskovej volebnej komisiie deleguje svojho člena. Na Slovensku je vytvorených až 5.946 okrskov. Každý člen komisie má nárok na odmenu 30 EUR + diéty. Budú to zrejme historicky najdrahšie voľby v histórii. Strana č. 20 Právo a spravodlivosť ohlásila: 4.235 členov okrskových komisií v 3.686 volebných okrskoch. Strana PaS nominovala členov zákonným spôsobom a to odoslalním emailu do 24.4.2014 pred 24h. (t.j. 30 dní pred konaním volieb). Spôsob ohlasovania emailom odobril aj člen Ústrednej volebnej komsie ako aj zapisovateĺka ÚVK Eva Chmelová. Mnoho mailov starostom obcí však nedorazilo a preto okrskárov za stranu č. 20 / Právo a spravodlivosť do volebných komisií nezaradili. Zisťovali sme prečo a dňa 29.4.2013 podali aj podnet na ÚVK. Zistili sme, že niekoľko obcí vôbec nedostalo emaily s nahláškami, lebo ich vyhodnotil ako SPAM. Maily strany PsS neprijali ani tie obce, kde správca emailových serverov svojvolne elektronickú poštu nedoručil vôbec. Eurovoľby ešte ani nezačali a už majú veľký problém. Kto určuje čo je štandardný a neštandardný email? Dňa 29. Apríla 2014 podal GINN podnet na Ústrednú volebnú komisiu na prešetrenie spôsobu evidencie a doručovanie emailov obciam. Štát si nemôže svojvoľne určovať, od koho email príjme alebo nie. Preto aj maily označené ako SPAM sa nemôžu odmietnuť. Obec musí všetky maily prijať a fyzicky prekontrolovať a takto to prebiehalo. Navštívili sme Ministerstvo vnútra a ÚVK a podali podnet. Ústredná volebná komisia však prestala komunikovať, GINN teda pátra na vlastnú päsť… Kde skončiuli maily, ktoré údajne neboli obciam doručené? Mesto Sereď je jednou z obcí, kde dokonca emaily strany Právo a spravodlivosť neboli údajne doručené vôbec – išli sme tam. A prijal nás aj zástupca primátora Bc. Ľubomír Veselický, ten 30.5. vymenoval členov okrskových komisí – bez tých, ktorých PaS ohlásil mailom. a cestou z úradu nám to celé došlo… Kto dal právo súkromnej firme zdržiavať alebo vôbec nedoručovať emaily určené štátnym inštitúciam? Kto určuje kritéria pre tzv. štandardné a neštandardné nastavenie servera?
A kto ich pozná? Nezákonným zásahom a odopretím doručenia
emailov obciam bolo vážnym spôsobom zmarené právo strany číslo 20 (Právo a spravodlivosť) na kontrolu priebehu a regulérnosti volieb do Európskeho parlamentu. Poškodení sú aj občania, ktorí sa prostredníictvom strany Právo a spravodlivosť prihlásili na účasť v okrskových volebných komisiách, čím stratili aj možnosť zárobku za túto činnosť. Dokedy ešte budeme tolerovať svojvôľu a aroganciu moci, či pochybné zákony a normy, ktoré vyhovújú
len istým záujmovým skupinám? A čo ak to bolo celé úmysel?
GINN podáva v súvislosti s obmedzením emailovej komunikácie obcí trestné oznámenie. Poďme spolu zmeniť prístup úradníkov
a vyliečiť ťažko chorú Európsku úniu. Novinár Martin Daňo, zakladateľ GINN, je prvý nezávislý kandidát v Eurovoľbách 2014.Voľte číslo 20 – Právo a spravodlivosť.
Séria: Gorila, Megalodon, 2013, 2014, Slovensko, Slovakia