Exekútori, či mafiáni? Kto sú a aké praktiky používajú exekútori na Slovensku?!

GINN navštívil exekútorský úrad v Bratislave. Potom, ako GINN navštívil exekútorský úrad Mgr. Marcely Zummerovej v Michalovciach a zverejnil škandalózne video poukazujúce na nezákonné, priam mafiánske, praktiky exekútorky – sa Martinovi Daňovi ozval exekútorský úrad JUDr. Oľgy Rehákovej z Bratislavy (http://www.rehakova.sk) pod zámienkou, aby si prišiel pozrieť spis. Zdá sa však, že to bola dobre premyslená pasca. Predpokadali, že Martin Daňo príde na úrad s kamerami, ktoré mu následne po nazrení do spisu – chceli zabaviť – a to aj napriek tomu, že videotechnika patrí združeniu GINN, ktorý nie je účastníkom konania. Mala to byť pomsta zo strany prezídia komory exekútorov? Mnoho vecí tomu nasvedčuje. Prezident komory po zverejní prvého videa rozposlal všetkým exekútorom list, kde na video upozornil. Predpokladá sa, že akcia mala za cieľ GINN a Daňa potrestať za to, že si dovoli narušiť exekúrosky stav a jeho členov. Exekútorka potrvrdila, že deň predtým bola na stretnutí s prezidentom komory – volá sa JUDr. Ing. Miroslav Paller – a že aj počas návštevy Martina Daňa na jej úrade si s ním aktívne komunikuje a vymnieňa si informácie – zrejme ho informovala o priebehu nazerania do spisu. Syn exekútorky a neznámy mladý muž (vraj ani nepracuej pre úrad) Martina Daňa chceli obrať o všetku video-techniku, ktorú mal so sebou, odobrať peniaze (príspevky občanov na chod združenia) a vykonať osobnú prehliadku, na ktorú ani nevznikol zákonný nárok. Všetko absolúte v rozpore so zákonom. Všetko sme zachráili a v pasci uviazla exekútorka so svojim synom.
————–
Juraj Rehák je v súčasnosti študentom na Vysokej škole v Sládkovičove.
„Škola ve slovenském Sládkovičovo a její pobočky je považována za továrnu na tituly.
Je obecně známé, že se zde tituly také kupují. V Německu bylo několik aktérů odsouzeno za korupci. Konzultanti této slovenské vysoké školy vyhledávají bohaté klienty z východní Evropy nebo z jižní Ameriky“. Zdroj: hrebenar.eu a Der Spiegel (Nemecko)
————–
Oľga a Juraj Rehákovi a ludia, ktorí im v tomto komplote pomáhali si do poslednej chvíle mysleli, že GINN video nezverejní, lebo sa týka osoby Martina Daňa. Preto používali aj odvážne frázy a stanoviská. Neexistujú však etické či zákonné prekážky zverejnenia.
Stanovisko poskytol aj odborník: Veď vy nie ste televízia či noviny. Máte svoj projekt GINN a keď verejne priznáte, že ste účastníkom konania, čo ste samozrejme povedali, tak to je v poriadku a môže to zverejniť. Veď inak by ste ani nemali možnosť získať tieto cenné poznatky! zdroj: Investigatívny novinár
————–
Lesť je krátkozraká – vidí dobre to, čo má priamo pod nosom – na diaľku je však slepá.
Preto často padne sama do pasce, ktorú nastražila iným. Ivan Alexandrovič Gončarov, ruský spisovateľ, * 1812 — † 1891
Od istého bodu vyžaduje duchovný rast odvahu a prináša riziko. M. Scott Peck
americký psychiater a spisovateľ, * 1936 † 2005
Lev sa nedokáže sám uchrániť pred pascami a líška sa sama neobráni pred vlkmi.
Preto treba byť líškou aby si rozpoznal pasce a levom, aby si odstrašil vlkov.
Niccolo Machiavelli, taliansky politik, historik, * 1469 † 1527
————–
Zákon č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok,
§ 119 Osobná prehliadka
(1) Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok; na ten účel je oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, prístup. K tomuto úkonu treba pribrať osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená. (2) Osobnú prehliadku vykoná vždy osoba rovnakého pohlavia.
§ 120 Súpis majetku
(1) Exekútor urobí opatrenia, aby sa v byte povinného, prípadne na inom mieste, kde má povinný svoje veci umiestnené, spísali veci, ktoré by sa mohli predať, a to v takom rozsahu, aby výťažok predaja spísaných vecí postačil na uspokojenie pohľadávky
a jej príslušenstva spolu s trovami exekúcie. Spíšu sa predovšetkým veci, bez ktorých sa povinný bude môcť najskôr zaobísť a ktoré sa najľahšie predajú; veci, ktoré sa rýchle kazia, sa spíšu, len ak nie je tu dostatok iných vecí a ak možno zabezpečiť
ich rýchly predaj. Povinný umožní exekútorovi prístup na všetky miesta, kde má svoje hnuteľné veci umiestnené. Exekútor k vykonávaniu súpisupriberie vhodnú osobu, podľa možnosti zástupcu obce.
—–
Aktualizácia Marec 2017: Martin Daňo obdržal druhú obžalobu. V súčsanosti sú podané teda už dve obžaloby.
1) Za ohováranie exekútorov (za výrok, že exekútori používajú nezákonné a mafiánske praktiky)
2) Za marenie exekúcie
Obidve veci bude riešiť Okresný súd Bratislava II
—–
Produkcia a réžia: Martin Daňo
Účinkovali: Juraj Rehák, Oľga Reháková a Michal Čapla z ex. úradu, JUDr. Ing. Miroslav Paller, Príslušníci Policajného zboru, Milan Kantuľák, Martin Daňo
Hudba: Canton Becker Gamaya a iné
Kamera: Panasonic HX-A100
GINN.pro © 2014