Fake news sú niečo iné ako chyby. Každý má právo na omyl. Falošná správa je, ak si ju novinár vymyslí a to je úplne iná situácia, uvádza mediálny odborník pri OBSE

Fake news sú niečo iné ako chyby. Každý má právo na omyl. Falošná správa je, ak si ju novinár vymyslí a to je úplne iná situácia, uvádza mediálny odborník pri OBSE


ROZHOVOR Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je proti propagande, ktorá podnecuje vojenský konflikt a násilie. Zastúpenie tejto organizácie pre slobodu tlače robí odporúčania pre členské štáty, ktoré sa týkajú aj médií. Jej nosnou myšlienkou je sloboda prejavu a pluralita názorov pri dodržiavaní medzinárodných noriem. Andrej Richter je medzinárodný odborník, starší poradca v Zastúpení OBSE pre slobodu médií vo Viedni. Na Slovensku získal pedagogickú hodnosť profesor v odbore mediálne štúdiá. Pôsobil i pôsobí v množstve medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná organizácia právnikov, je autorom učebnice pre UNESCO, množstva analýz a štúdií v oblasti mediálneho práva.