Falešní Ukrajinci v Německu: 5 509 podezření na sociální podvody

Falešní Ukrajinci v Německu: 5 509 podezření na sociální podvody

Uvedené číslo je zřejmě jen špičkou ledovce, neboť se jedná o případy, které se podařilo odhalit. Kolik jiných však odhaleno nebylo? A bylo by dobré se ptát, kolik jedinců s ukrajinským pasem, kteří však ukrajinsky ani rusky neumí, je také třeba u nás.

Možná bychom se nakonec velmi divili…

Ukrajinci, kteří žádají o ochranu v Německu podle zákona o azylu, mají okamžitě nárok na občanskou dávku.

Tato velkorysá nabídka zjevně přitahuje i podvodníky: v poslední době se množí náznaky sociálních podvodů ze strany „kočovníků,“ zejména v jižním Německu.

Úřady začaly být podezřívavé, když údajní Ukrajinci měli jen malou nebo žádnou znalost ukrajinštiny. Ve většině případů se zdá, že lidé podezřelí ze sociálních podvodů jsou Rumuni nebo Maďaři.

Dalším pozoruhodným rysem je, že většina jejich pasů byla vydána v nejzápadnějším správním obvodu Ukrajiny, konkrétně na Zakarpatí. Jak uvádí Merkur, tyto případy nyní zkoumá Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF). Maďarské občanství již bylo zjištěno u 208 lidí.

Jen v Bavorsku (2 846 případů) a Bádensku-Württembersku (1 980 případů) je koncentrováno více než 87 procent podezřelých případů. V Durynsku je 697 případů, v Dolním Sasku 81, kdy lidé, kteří ve skutečnosti nemají nárok na dávky, je údajně získali podvodem.

Držitelé maďarského nebo rumunského pasu nemohou automaticky vstoupit do německého systému příspěvků pro občany jako občané země EU. Nelze však vyloučit, že žadatelé vůbec nejsou etničtí Maďaři nebo Rumuni, ale příslušníci „kočovného lidu.“

Vzhledem k tomu, že v ukrajinském pohraničním městě Berehove bylo vydáno nápadné množství pasů podezřelých osob, státní tajemník pro spravedlnost Bádenska-Württemberska (CDU) řekl tamním úřadům, aby pracovaly pozorně a vyloučily zneužití.

Účinnější než toto zbožné přání však bude pravděpodobně konec bezpodmínečného nároku na dávky pro Ukrajince. Asi 700 000 Ukrajinců v Německu dostává standardní sazbu 563 eur, což stojí německé daňové poplatníky nejméně 394 100 000 eur měsíčně.