Fašistické svine pôjdu dole v plameňoch krvavej revolúcie a ČSSR bude zas obnovená !

Jáj, ty kokso ! Ty nevieš čo sa nachádza v hĺbke duše cigáňov !

Cigáni v hĺbke svojej duše milujú čisto bielu Árijskú rasu, oni sa chcú stať súčasť Árijského Národa, oni sa chcú prevteliť do čistej bielej Árijskej rasy !

Preto môj milí ! Znovuzrodenie Árijskej rasy nebude na základe nenávisti bielych voči farebným, ale na základe lásky farebných voči bielej rase !

DOKÁŽEŠ TO POCHOPIŤ ???