Filozof Manda o premiérovom prejav na Devíne: „Nezmyselné“ progresivistické a liberálne ideológie nie je možné zastaviť prostredníctvom kresťanstva a ani prostredníctvom ústavných zmien, pretože ich zdroj leží mimo duchovnej či

Filozof Manda o premiérovom prejav na Devíne: „Nezmyselné“ progresivistické a liberálne ideológie nie je možné zastaviť prostredníctvom kresťanstva a ani prostredníctvom ústavných zmien, pretože ich zdroj leží mimo duchovnej či

Filozof Manda o premiérovom prejav na Devíne: „Nezmyselné“ progresivistické a liberálne ideológie nie je možné zastaviť prostredníctvom kresťanstva a ani prostredníctvom ústavných zmien, pretože ich zdroj leží mimo duchovnej či ideologickej sféry. Leží v materiálnej a predovšetkým v ekonomickej realite

Filozof a vysokoškolský pedagóg doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc. z Katedry filozofie a politológie FF UKF v Nitre vo svojom článku komentoval príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica počas celonárodných osláv výročia príchodu Cyrila a Metoda na bratislavskom hrade Devín dňa 5. júla 2024, v ktorom vyzval občanov Slovenska „postaviť obrovskú hrádzu nezmyselným, progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa šíria ako rakovina“.

Filozof Manda o premiérovom prejav na Devíne: „Nezmyselné“ progresivistické a liberálne ideológie nie je možné zastaviť prostredníctvom kresťanstva a ani prostredníctvom ústavných zmien, pretože ich zdroj leží mimo duchovnej či