Fritz Todt – skutečný Hitlerův odborník

Fritz Todt – skutečný Hitlerův odborník

Fritz Todt, budoucí nacistický ministr zbrojního průmyslu, se narodil hodináři Emilu a jeho ženě Elise Todtovým 4. září 1891 v bádenském Pforzheimu. Po maturitě na místním gymnáziu nastoupil roku 1910 na roční základní vojenskou službu, kde působil u 14. pluku polního dělostřelectva v Karlsruhe. Po dokončení vojny začal studovat stavebnictví na Technické univerzitě v bavorském Mnichově. Vypuknutí 1. světové války však jeho studium přerušilo.

Bundesarchiv_Bild_146-1969-146-01,_Fritz_Todt

Foto: Fritz Todt v uniformě SA-Obergruppenführera | Bundesarchiv, Bild 146-1969-146-01 / Röhn / CC-BY-SA 3.0

Todt je v hodnosti četaře dělostřelectva v záloze povolán ke „svému“ 14. polnímu dělostřeleckému pluku. Krátce nato je poslán do důstojnického kurzu, který úspěšně absolvuje a je povýšen na poručíka v záloze. Následuje převelení na západní frontu a přiřazení do stavu 110. granátnického pluku 28. pěší divize. V jejích řadách se pak zúčastní krvavých bitev v belgických Flandrech, i u Champagne. V polovině Velké války, v lednu 1916 je technicky zdatný Fritz Todt přiřazen k Luftstreitkräfte, tedy vzdušným silám Vilémovského Německa. Podstupuje letecký výcvik a slouží jako pozorovatel. V létě 1917 se staví do čela fotografické jednotky u Armádního uskupení C. Bohatě dekorovaný důstojník Todt zde slouží i přes zranění, které utrpí v leteckém souboji v létě 1918, až do uzavření příměří.

Žena v nacistickém Německu

5. ledna 1922 vstupuje do NSDAP. Ve straně se stává exponentem jejího levého křídla. Na přelomu 20. a 30. let by jsme ho našli v Československu. Todt se zde podílí na výstavbě některých silnic. V roce 1931 obhajuje diplomovou práci na téma Zdroje nedostatků při stavbě silničních povrchů z dehtu a asfaltu. Na základě toho si jej všimne Adolf Hitler a 5. července 1933 ho ustanoví generálním inspektorem německých silničních komunikací, tedy odpovědným i za výstavbu dálnic. Todt je ve své činnosti úspěšný a to přináší stále nová pověření. Vedoucím hlavního úřadu pro techniku NSDAP (jmenovaný v roce 1933), generálním zmocněncem pro řízení stavebnictví v rámci čtyřletého plánu (jmenovaný v prosinci 1938), šéfem organizace nesoucího jeho jméno (Todtova organizace), ministrem zbrojení a munice (jmenovaný roku 1940), generálním inspektorem vodárenství a energetiky ( jmenovaný v roce 1941 ). V souvislosti s vypuknutím 2. světové války je také 1. září 1939 povýšen na generálmajora Luftwaffe. Proto je na mnoha snímcích zachycen v uniformě této složky německých ozbrojených sil.

Bundesarchiv_Bild_146-1973-036-05,_Cap_Gris_Nez,_Batterie_Todt

Foto: Německý voják před částí Atlantického valu postaveného Todtovou organizací | Bundesarchiv, Bild 146-1973-036-05 / Maier / CC-BY-SA 3.0

Přes tuto hojnost funkcí si Todt od strany udržuje určitý odstup. Své spolupracovníky si vybírá výlučně podle odborné zdatnosti a jsou mezi nimi i vyslovení odpůrci režimu a dokonce technici s židovským příbuzenstvem. Nacionálněsocialističtí pohlaváři na něj proto začínají hledět skrz prsty. Navíc nejpozději od podzimu 1941 s nevolí registrují i jeho kritická hodnocení válečné situace. Když Todt bezprostředně po návštěvě v Hitlerové hlavním stanu Wolfsschanze u Rasteburgu ve Východním Prusku, kde se s Vůdcem střetl v poměrně ostré „debatě, přijde 8. února 1942 o život při letecké havárii jeho osobního Heinkelu He 111, dlouho ještě neutichají pověsti o tom, že mu při tom bylo „pomoženo shůry“. Vše ještě přiživí ta skutečnost, že muž, který ho ve funkci mistra zbrojení nahradí, proslulý architekt Albert Speer, odmítne Todtovo pozvání letět s ním a to i přesto, že oba se na tom jen nedlouho předtím domluvili. Letoun je též před startem osádkou a pozemním personálem přezkoušen a označen za plně letuschopný bez jakýchkoliv závad. Podle některých svědectví je osudného 8. února 1942 krátce po vzletu viděn v kokpitu Heinkelu výbuch…

Zdroj:  Druhá světová válka

V boji nebyl prostor pro rasismus aneb černošští piloti z 332. stíhací skupiny USAF