Funkcionári Mika a Imrecze! Kto zaplatí ich pokuty? Budú zrnčať roxory?

Funkcionári Mika a Imrecze! Kto zaplatí ich pokuty? Budú zrnčať roxory?

Dňa 4. Apríla 2017 o 13h a následne 5. Apríla 2017 o 8h ráno zasadol parlamentný výbor pre nezlúčiteĺnosť funkcií aby prerokoval podnet M. Daňa z GINN proti Václavovi Mikovi – šéfovi RTVS, ktorý je zároveň honorárny konzul Mexika (viac info nižšie). Činnosť GINN a M. Daňa môžete podporiť tu: http://www.ginn.press/podpora
Výbor nakoniec podnet M. Daňa z 30. 1.2017 prerokoval až na tretej schôdzi v Apríli 2017 a na poslednom zasadnutí bolo rokovanie prerušené s tým, že uznali argumenty M. Daňa a Václava Miku zrejme vyhlásia za verejného funkcionára a spolu s ním tak urobia aj s Františkom Imreczem (prezident Finančnej správy) a celou televíznou radou, ktorá bola zrejme tiež omylom vyňatá z pôsobnosti zákona o ochrane verejného záujmu.
Tu je video o podstate problému:https://www.youtube.com/watch?v=HgEQtYanSc0
Otázka zostáva, aké a či budú vôbec sankcie proti nemu vykonané za to, že neplnil podmienky zákona posledné 4 roky. Niektorí sú za to že žiadne, lebo funkcionárom vraj mylnú informáciu o tom, že nie sú funkcionári povedal predseda výboru (Beblavý) v roku 2012 . GINN je však toho názoru, že pokuty by mali byť vymerané a mohol by ich výbor pokojne zosobniť aj poslancovi Beblavému., ktorý v roku 2012 (keď v auguste 2012 podal Mika ako verejný funkcionár oznámenie verejného funkcionára) vyhodnotil jeho podanie ako zbytočné pre údajnú nedokonalosť zákona, lebo novozniknutá RTVS sa volá inak ako inštitúcia, ktorá je zapísaná v zákone. Okrem toho, nikto si zrejme nevšimol prechodné ustanovia zákona o RTVS ukotvujú nástupnictvo RTVS: § 23 Prechodné ustanovenia (1) Slovenský rozhlas a Slovenská televízia zriadené podľa doterajších predpisov sa k 1. januáru 2011 zrušujú. Rozhlas a televízia Slovenska sa k 1. januáru 2011 stáva právnym nástupcom Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie a preberá všetky ich práva a povinnosti, ktoré k 1. januáru 2011 zostali v platnosti. a ods. 18) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Slovenská televízia“ vo všetkých tvaroch alebo pojem „Slovenský rozhlas“ vo všetkých tvaroch alebo slovné spojenie „Slovenský rozhlas a Slovenská televízia“ vo všetkých tvaroch alebo slovné spojenie „Slovenský rozhlas alebo Slovenská televízia“, rozumie sa tým „Rozhlas a televízia Slovenska“ v príslušnom tvare.
V tomto kontexte je podľa mńa tiež chybná interpretácia povinnosti podať oznámenie verejného funkcionára – šéfa Finančnej správy – Františka Imrecze. Podnet na prezidenta Finančnej správy spracujem neskôr, ale zatiaĺ je nepochybné, že: RTVS je právnym nástupcom Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu je to jediná verejnoprávna televízia a rozhlas. Generálny riaditeľ je verejný funkcionár Preto nevidím jediný logický dôvod, ktorý by bránil rozhodnúť o otázke, či je zlúčiteľný výkon funkcie zástupcu iného štátu na území SR (v tomto prípade honorárneho konzula Mexika) s funkciiou generálneho riaditeľa verejnoprávnej RTVS, resp. nevidím dôvod prečo by mal byť môj podnet odmietnutý a verejný funkcionár neprešetrený.
Celý text podnetu nájdete tu: https://docs.google.com/document/d/1bMGApmL4E-f3l_QKPxWOHBS5nYEkhzr-76y5xiorLWc/edit?usp=sharing
—–
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Osoby: Boris Kollár, Václav Mika, Michal Kovačič, Juraj Blanár, Martin Poliačik, Peter Kresák, Štefan Harabin, Štefan Nižňanský, Ondrej Dostál, Adriana Pčolinská, Milka Harmáthová, Juraj Vrablanský, Rastislav Kavický, Martin Daňo
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979, SME Rodina, Most-Hid, SMER-SD, LSNS
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2017
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia