Galavečer PROMETHEUS 2015

Slávnostné odovzdávanie Ceny PROMETHEUS za rok 2015.
Galavečer sa uskutočnil 11. apríla 2016 o 18:00.