GINN: Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná

Martin Daňo založil združenie GINN (Global Investigative News Network / investigatívna novinárska sieť) v roku 2013 a to po dlhom období získavania skúseností, dát a údajov o fungovaní štátnej správy. Za pomerne krátky čas existenie GINN dokázal, že vie publikovať aj veľmi citlivé informácie a témy.
Medzi najzávažnejšie patrí:
– dokázali sme, že filmovanie na úradoch je možné
– daňová kobra je využívaná na politické ciele a likvidáciu nepohodlných subjetkov
– dešifrovali sme časť spisu Gorila a našli Branislava Kušíka (ten mal v spise meno „Gučík“ – ten zakladal aj daňovú kobru
– odhalili plukovníka Čecha, ktorý sa stal generálnym riaditeľom po 7. dňoch, počas ktorých bol prijatý na pozíciu kontrolóra
– políciu riadia osoby bez bezpečnostných previerok
– našli sme príslušníkov ŠTB vo vysokých policajných funkciách
– zrušili sme tender na 29 miliónov EUR, ktorý vypísalo Ministerstvo dopravy
atd…atd…

Dôležitý je čin a naša chuť aktívne vo veciach vystupovať – bez toho by bola aj ná najkrajšia myšlienka bezcenná.