GINN: Demokracia sa ľahko môže stať vládou darebákov.

Politici a štátni predstavitelia úmyselne obchádzajú ustanovenia zákona o štátnej službe s cieľom dosadiť čo najrýchlejšie do funkcií osoby, ktoré požívajú ich dôveru. Politické nominácie treba zastaviť.
http://www.ginn.pro/news/politicke-nominacie-deformuju
GINN spracúva aj ďalších ľudí prijatých mimo štandardné podmienky nielen vo Finančnej správe, ale aj na ďalších ministerstvách a štátnych úradoch. Vážna otázka však znie — toto máme tolerovať? Dokedy?
GINN začal na vlastné náklady preverovať všetky rezorty na Slovensku.
Najlepším príkladom je Finančná správa, kde sa potvrdili prvé podozrenia. Tuto sú niektoré z kľúčových osôb, ktoré sme doteraz objavili:
Dana Meager – viceprezidentka finančnej správy
Daniel Čech – generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej Finačného riaditeľstvo SR
Andrea Stoklasová – riaditeľka komunikačného odboru Finančnej správy
Jana Kurejová – riaditeľka odboru kontroly
Kvôli získaniu funkcií obchádzajú zákony
Advokát Pavel Nechala z Transparency International Slovensko tvrdí, že je najvyšší čas začať budovať profesionálnu štátnu správu. Riešením je podľa neho inštitúcia, ktorá by zastrešovala štátnych zamestnancov a starala sa o ich kariérny rast a celkové fungovanie v štátnej správe. Úrad pre štátnu službu na Slovensku už kedysi existoval, zrušila ho druhá Dzurindova vláda a tak je teraz všetko v gescii jednotlivých ministerstiev. Škandalózny spôsob výberu riaditeľov na Finančnom riaditeľstve P. Nechala odmieta. „Uvedeným postupom zodpovední pracovníci obchádzajú ustanovenia zákona o štátnej službe a to s cieľom dosadiť čo najrýchlejšie do funkcií osoby, ktoré požívajú ich dôveru. Aj keby bola dôvera v konkrétneho zamestnanca výsledkom jeho vysokej odbornosti, profesionality a ľudských vlastností, nie je daný postup vhodný. Ak je štatutár príslušnej organizácie nespokojný s personálnym obsadením úradu, mal by v prvom rade problémy identifikovať a komunikovať. Funkcie by mali byť následne obsadzované na základe odborných kritérií.“ Upozorňuje tiež na to, že dané postupy absolútne demotivujú súčasných zamestnancov, ktorí vidia, že pre ich kariéru je zvyšovanie odbornosti neúčelné.
Treba to stopnúť — tvrdí expert na verejnú správu Ľubomír Plai
Rozmery politizácie štátnej správy sú neúnosné podľa odborníka na verejnú správu Ľubomíra Plaia. Amaterizmus sa podľa neho už reálne podpisuje aj na znižovaní hospodárskeho rastu. S neefektívnou štátnou správou a prepolitizovanou štátnou správou sa nedá efektívne riadiť štát,“ upozorňuje Ľubomír Plai. Žiadna vláda podľa neho „nedokáže efektívne spravovať spoločnosť ak má takúto verejnú správu, prepolitizovanú a prakticky pracujúcu v právnom režime, ktorý takéto zasahovanie dovoľuje.“ Východisko vidí v prijatí nového zákona, ktorý by zabezpečil stabilitu verejnej správy. „Ak sa to neudeje v súčasnosti, keď sme v období krízy a tá recesia nás akoby tlačí k múru, tak už sa to neviem kedy sa to podarí. Toto treba stopnúť,“ upozorňuje Ľubomír Plai.
——————

——————
Klamstvo, pretvárka, faloš, podvod a politická príslušnosť je meradlom odbornosti?!
——————
Demokracia sa ľahko môže stať vládou darebákov.
Edmund Burke, írsky filozof a politik, 1729 – 1797
——————
Prečo sa na niektoré vyššie pozície dostávajú zrazu ľudiaz vonkajšieho prostredia….
Pavel Nechala, Transparency International Slovensko
——————