Global Research: Je jadrová vojna medzi Macronom a Putinom nevyhnutná? Aj jej počiatočná nízka intenzita by viedla k celosvetovej eskalácii

Global Research: Je jadrová vojna medzi Macronom a Putinom nevyhnutná? Aj jej počiatočná nízka intenzita by viedla k celosvetovej eskalácii

FRANCIE / RUSKO: Vypuknutie ukrajinského konfliktu odhalilo znepokojivú servilnosť západných krajín, ktorá sa premietla do straty rozhodovacej právomoci európskych inštitúcií a ich totálnej podriadenosti geopolitickému diktátu Spojených štátov, čím sa Francúzsko stalo irelevantnou mocnosťou novej kartografie. , geopolitika studenej vojny 2.0. Macronovo myslenie by však bolo strnulé a nenapraviteľné, pretože neberie do úvahy opačné dôvody […]