Herónov vzorec, sínová veta a cosínová veta

Herónov vzorec, sínová veta a cosínová vetaAko vypočítať uhly a strany nielen v pravouhlom trojuholníku.
Loading…