Hnutí Duha: Přesně za čtyři roky se výrazně změní evropská energetika. Staré uhelné elektrárny projdou modernizací, nebo skončí

Společná tisková zpráva Greenpeace a Hnutí DUHA

pondělí 31. července 2017

Dnešní datum si patrně budou pamatovat všichni evropští provozovatelé uhelných elektráren. Čtyři roky od dnešního zveřejnění nových emisních stropů [1] pro vypouštěné škodliviny – tedy nejpozději v srpnu 2021 – budou muset všechny velké zdroje předepsané limity splnit. Nebo budou muset mít schválenou výjimku. Přísnější limity pro emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, rtuti a poletavého prachu budou platit také pro zdroje provozované českými znečišťovateli.

Nová pravidla se týkají velkých spalovacích zařízení – LCP, tedy elektráren a tepláren o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW. Kromě uhelných zdrojů se nová legislativa týká také elektráren spalujících biomasu, plyn, rašelinu či ropu. Novinka je součástí evropské legislativy, která si klade za cíl snížit dopad velkého průmyslu na životní prostředí. Stanovuje emisní limity na základě využívání nejlepších dostupných technologií, které jsou pro jednotlivé průmyslové oblasti podrobně popsány v technických dokumentech BREF (Best REFerence).

Dokumenty LCP BREF stanovují limity emisí vypouštěných do vzduchu pro oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý (SO2), prach a poprvé také rtuť (Hg). [2] Limity se týkají také znečištění vody kadmiem či rtutí. Znečištění ovzduší negativně ovlivňuje lidské zdraví v mnoha ohledech, včetně přispění k rozvoji závažných stavů, jako je chronická bronchitida, astma, srdeční onemocnění a mrtvice. Podle Světové zdravotnické organizace je znečištění ovzduší „největším environmentálním zdravotním rizikem” a odhaduje, že je odpovědné za jedno z osmi všech úmrtí na celém světě. Analýzy ukazuji, že uplatněních nových přísnějších limitů u uhelných elektráren by v Evropské unii mohlo ročně zabránit 20 tisícům předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší. [3]

Pro české hnědouhelné elektrárny bude největší výzvou především snížení emisního stropu pro oxidy dusíku na maximálně 175  mg/Nm3. Ukazuje se, že ani retrofitované bloky některých českých elektráren – například v poslední době tolik diskutovaných Počerad – tuto hodnotu nesplňují.

Nyní musí Česká republika navržené limity implementovat do národního právního rámce. Firmy si ve specifických případech mohou zažádat o výjimku, ale musejí dokázat, že by náklady na nové technologie byly neúměrné přínosům pro životní prostředí. Každá elektrárna pak musí projít komplexním povolovacím řízením, výjimky již nebude možné udělovat automaticky a plošně. Povolovacími orgány jsou v tomto případě krajské úřady.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Většina našich uhelných elektráren je zastaralá a velmi plýtvavá. Desítky miliard, které by vyžadovala jejich rekonstrukce, mohou energetické společnosti použít daleko lépe: na stavbu moderních a čistých obnovitelných zdrojů, které posílí energetickou bezpečnost. Bude tak více zakázek pro české strojírenské podniky a více pracovních míst. A budeme dýchat ještě čistší vzduch.“

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl: „Nové evropské limity na znečištění jsou mnohem měkčí než ty, jaké si stanovil největší znečišťovatel světa – Čína, přesto je naše uhelné elektrárny nesplňují ani náhodou. Kdo se bude snažit vyjednat si z nových pravidel výjimku, usvědčí sám sebe, že mu nejde o čistý vzduch a zdraví lidí, ale jen o vlastní profit. Ještě rozumnější možností než nákladná renovace je ovšem u mnoha zastaralých zdrojů jejich odstavení. Tak velkou flotilu uhelných elektráren, jakou máme, už dnes nepotřebujeme, a ani v budoucnu potřebovat nebudeme.“

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl: „Už dlouho nám provozovatelé uhelných elektráren lžou do očí, že spaliny z jejich komínů a chladicích věží neznečišťují ovzduší. Říkají, že dělají vše pro naše zdraví. Teď paradoxně mají šanci to dokázat.“

Poznámky:

[1] Nové standardy jsou stanoveny jako nejlepší dostupné technologie (BAT – Best Available Techniques) v revidovaném dokumentu LCP BREF (Large Combustion Plants Best Available Techniques Reference Document), jehož zveřejnění dnes oznámila Evropská komise: http://ec.europa.eu/environment/pdf/31_07_2017_news_en.pdf