Hodonín 2- Rudolf Vaský zásadný prejav.

Dokumentárny film z Historického Česko-Slovenského Národného snemu ktorý sa konal 28.Februára 2015 v Hodoníne, ČR
Naša povinnosť je: obnoviť ČSSR – alebo zomrieť pri pokuse
obnovenia ČSSR !
http://www.rudovasky.com