Hodonín 3 – Rudolf Vaský zošalel v priamom prenose.

Úžasný dokumentárny film z Historického Česko-Slovenského Národného snemu ktorý sa konal 28.Februára 2015 v Hodoníne, ČR
http://www.rudovasky.com
Medzinárodné právo,nám dáva právo,použiť aké koľvek násilie za účelom zastavenie genocídy! A my sme chlapi, a preto ideme robiť krvavú revolúciu, lebo je tu preukázateľne páchaná genocída ako je definovaná v čl.2,písmeno C. Medzinárodnej konvencii o genocíde.

Článok 2. Konvencie o genocíde prijatej dňa 9 December 1948, prijatej ako “General Assembly Resolution 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C.úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne;
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Genocide

Je nepopierateľné, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl.2 písmena C. Konvencie o genocíde!