Hubris / Hybris Jána Počiatka

Hubris / Hybris: znamenala v gréckom staroveku navonok prejavovanú pýchu, domýšľavosť a aroganciu, ktoré vyvolá trest bohov, ktorý následne postihne celú spoločnosť. Pôvod slova sa odvodzuje od predpony hyper- a slovesa ísť, kráčať; označovalo teda niečo ako prekročenie hraníc.
Účinkujú: Ján Počiatek, Martin Daňo, Rudolf Vaský, Helena Mezenská, Peter Sanve, Lenka Dale,Alan Lano, Filip Struhárik, príslušníci policajného zboru a ďalší.