Informačná vojna 01.06.2014

(01.06.2014) Dospelí, ktorí boli v detstve sexuálne zneužívaní.
Hosť: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.