Informačná vojna 02.02.2015

(02.02.2015) Téma: Hanbím sa, že som slúžil pre zločineckú organizáciu NATO. Hostia: Róbert Bačinský a Pavel Marko.