Informačná vojna 08.06.2014

(08.06.2014) Téma: KOLEKTÍVNA IMUNITA – Záujem jednotlivca vs. záujem spoločnosti. Hostia: Peter Tuhársky vs. Tomáš Ondriga a.k.a. Medojed Kapský a.k.a. Honey Badger a.k.a. Tom Onn.