Informačná vojna 14.8.2019

Informačná vojna 14.8.2019

Informačná vojna 14.8.2019

Informačná vojna 14.8.2019

1) Aktuálne udalosti 2) SR/ZSSR – „Bratislavská päťka“ disidentov a okupácia Varšavskou zmluvou 3) Slovensko/ČR/Maďarsko – Historia magistra vitae a zabudnutý zápas proti okupantom z roku 1919 (nielen august 1968)
Loading…