Informačná vojna 26.06.2014

(26.06.2014) Téma: 1) Rozporové konanie k stratégii ľudských práv.
Hosť: Ing. Iva Vranská Rojková . 2) Dôležitosť zdravej výživy v dnešnej dobe a ako sa brániť chemickým útokom z „moderných“ potravín.
Hosť: Matej Kamačay.